Поетски Карван 1

ЈУДГ Буба Мара зема учество со дечињата од Воспитна група од 5-6 години од објект Буба Мара 1 во Поетскиот Карван - промоција на стихозбирката „Стихувалки“ - Едука МАК

Место - Детска улица „Тоше Проески“.