Поетски Карван 2

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

Поетски Карван „Стихувалки“ Едука Мак

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: