Нула отпад

Објект Буба Мара

Воспитна група од 5-6 години

"Нула отпад"

5 јуни Светски ден на заштита на животната средина

Цел - Да се поттикне подигање на еколошката свест кај децата за заштита на животната средина, стекнување на знаења за штетното влијание на електронски отпад.