ИНТЕРЕН ПРОЕКТ: „ОБОИ МЕ“

Објект: Пчелка 1

Главна цел на проектот:

Да се поттикнува интересот за користење на разни форми, алатки, ликовен и природан материјал во поддржување на самостојноста и оригиналноста кај децата

Време на реализација: 01.09 - 31.10.2022 година

Во проектот се вклучени:

Деца на возраст од 2 до 6 годишна возраст

Воспитно-згрижувачкиот кадар

Стручните работници и соработници

Презентацијата може да ја​ погледнете на следниот линк: