ИНТЕРЕН ПРОЕКТ: „ВО СВЕТОТ НА БАЈКИТЕ И ПРИКАЗНИТЕ“

ОБЈЕКТ Сонце

Главна цел на проектот:

Да се развива способноста за разгледување на сликовници и друг печатен материјал, раскажување настани по слики, како и доживување на содржина на литературните творби.

Време  на реализација Декември - јануари 2022/23 година 

Во проектот се вклучени:

Деца на возраст од 2 до 6 годишна возраст

Воспитно-згрижувачкиот кадар

Стручните работници и соработници

Презентацијата може да ја​ погледнете на следниот линк: