ИНТЕРЕН ПРОЕКТ: „Каде, Како, Зошто“

Објект Буба Мара 1

Главна цел на проектот:

Да се вклучи детето во процесот на учење преку користење на рзлични форми и извори на информации

Време на реализација: Февруари 2022

Во проектот се вклучени:

Деца на возраст од 2 до 6 годишна возраст

Воспитно-згрижувачкиот кадар

Стручните работници и соработници

Презентацијата може да ја​ погледнете на следниот линк: