ИНТЕРЕН ПРОЕКТ: „ПАТУВАМЕ - ИСТРАЖУВАМЕ“

ОБЈЕКТ БУБА МАРА

Мото: „Убаво е да се патува“

Главна цел на проектот:

Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства

Време на реализација Февруари - Март - Април 2022 година 

Во проектот се вклучени:

Деца на возраст од 2 до 6 годишна возраст

Воспитно-згрижувачкиот кадар

Стручните работници и соработници

Презентацијата може да ја​ погледнете на следниот линк: