ИНТЕРЕН ПРОЕКТ: „БОИТЕ ШТО ГИ ГЛЕДАМ ЈАС“

Објект: Лавче

Главна цел на проектот:

Да се поттикнува детето да ги перцепира боите во непосредната околина, природата, како и развој на способноста за независно истражување

Време на реализација: 04.04 - 31.05.2022 година

Реализатори: Воспитните групи од 2-6 години и стручниот тим

Презентацијата може да ја​ погледнете на следниот линк: