Тунел

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 2-3 години

Тунел

Цел - Да се поттикнуваат децата да ја развиваат крупната моторика на телото.