Летај, летај, Буба Маро

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 2-3 години

Летај, летај, Буба Маро

Цел - Да се се развива способноста кај детето, за користење на палецот и показалецот, при држење на боичките со препознавање на инсектите во околината.