Шарениот октопод 1

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 2-3 години

Шарениот октопод

Цел: Да се поттикнуваат способностите за разликување на основните бои.

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: