Соработка со родителите

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 2-3 години

Продолжуваме со нашата соработка со родителите, градиме успеси за среќни и исполнети деца.