Кој прв ќе ја наполни кофичката? 2

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 5-6 години

„Кој прв ќе ја наполни кофичката?“ - натпреварувачка игра

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: