Играме, се дружиме

Објект Сонце

Возрасна група од 9-24 месеци

Играме, се дружиме

Цел - Да се поттикнува детето на заеднички игри со другарчињата.