Спаси ги рипките 1

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Спаси ги рипките - натпреварувачка игра

Цел - Да се развива позитивна емоција и да се поттикне, користи и зајакне одредена мускулна група