Летно разладување 1

Објект Буба Мара

Воспитна група од 4-5 години

Летно разладување

Цел - Да се поттикнуваат децата на игри надвор, заедничка игра и тимска работа.