На базен во градинка

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

На базен во градинка

Цел - Да се поттикнуваат децата во уживање на летните лудории и игри кои ги нуди летото. Истакнување позитивни емоции кај децата.