Летни игри во песочарник

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 3-4 години

Летни игри во песочарник

Цел - Да се поттикнуваат децата на заедничка игра надвор, истражување на природни материјали во дворот.