Искази

Искази на дечињата од објект Сонце - воспитна група од 5-6 години.

Презентацијата може да ја​ погледнете на следниот линк: