Донација

ЈУДГ „Буба Мара“ се заблагодарува на КЛИНЕР ДОО за донација на хигиенски средства.