Играме со камчиња

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 3-4 години

Играме со камчиња

Цел - Истражување и игри со природни материјали, поттикнување кај децата креативност и фантазија.