Ден на Независноста - Буба Мара

Објект Буба Мара

Воспитни групи од 5-6 години

Одбележување Денот на независноста