Ден на Независноста - Приредба Пчелка 2

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 5-6 години

Приредба по повод празникот 8 ми септември

Цел - Се дружиме, играме, пееме и го славиме роденденот на нашата татковина (куклена претстава).