Ден на Независноста - Сонце

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Одбележување Денот на независноста