Знамето на Република Македонија

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Национални обележја - Знамето на Република Македонија

Цел - Да се негува името и симболите на татковината.

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: