Музичко столче (подвижна игра)

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Музичко столче (подвижна игра)

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: