Збогатен ентериер на занимални

ЈУДГ „Буба Мара“ продолжува да го збогатува ентериерот на занималните, овој пат со нови креветчиња за децата кои ќе бидат привлечни и удобни за најмалите.