Меморандум за соработка со хуманитарна организација

Хуманоста е одлика која треба да се негува, да се вреднува и да не сплотува.

За таа цел ЈУДГ „Буба Мара“ потпишува меморандум со хуманитарната организација на скопската православна епархија при М.П.Ц - ОА „Свети Спас“.

Заеднички низ различни активности, настани и сл. даруваме, веруваме, даваме надеж и многу љубов, за искрени насмевки и добри дела кои треба да се пренесуваат и траат.

Прочитајте повеќе на следниот линк: