Тоа сум јас

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 2-3 години

"Тоа сум јас" - ликовна игра

Цел - Да се поттикне да ги користи и зајакнува дланките и прстите, да развива способност за препознавање и опишување на својот лик.