Меѓународен ден без автомобили

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Меѓународен ден без автомобили

Цел: да ја зачуваме нашата планета од чадот во градот.