Меѓународен ден без автомобили 2

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Меѓународен ден без автомобили

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: