Меѓународен ден без автомобили 4

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 4-5 години

Меѓународен ден без автомобили