Малинка во градинка

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 години

Малинка во градинка - стихотворба

Цел - Да се поттикнува способноста за повторување и заучување на стиховите наизуст и правилен поврзан говор кај децата.

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: