Сакам да бидам

Објект Сонце

Објект Буба Мара и Буба Мара 1

Воспитни групи од 3-6 години

„Сакам да бидам“

Цел - Да се поттикне богатење на фантазијата и емотивно доживување на претставата,како и способност да ја разберат и да се запознаат децата со одредени професии и занимања.