Меѓународен ден на старите лица

Одбележување

„Меѓународен ден на старите лица“

Постарите луѓе отсекогаш играле значајна улога во општеството како водачи, заштитници и чувари на традицијата.

Меѓународниот ден на старите лица е можност да се потенцираат важните придонеси што старите луѓе ги даваат во општеството и да ја подигнат свеста за можностите и предизвиците на стареењето во денешниот свет.