Дечиња плетачи

Објект Пчелка 1

Воспитни групи од 4-5 години

Меѓународен ден на старите лица

Дечиња плетачи

Цел - Да се поттикнуваат децата да осознаат нови вештини, да се запознаат со конецот и волницата и начинот на плетење облека.