Детска недела 2

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Детска недела

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: