Детска недела 3

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 2-3 години

Детска недела

Имам право на игра, љубов, безгрижно детство, здрава храна, здравствена грижа, да живеам во мир, имам право на школување, имам право да растам здраво...