Да бидеме хумани

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Да бидеме хумани, да даруваме