Едукативно предавање

Објект Буба Мара 1

Едукативно предавање во соработка со Нула Отпад ДОО Скопје

"Ги браниме детските права за животна средина здрава"

Цел - Да се запознаат децата со правилниот начин на постапување со отпаден електричен материјал.