Штурецот и мравката

Објект Буба Мара

Воспитна група од 4-5 години

Одбележување на денот на учителот со театарска претстава Штурецот и мравката во соработка со педагог и воспитувач.

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: