Театарска претстава

Објект Буба Мара

Воспитна група од 4-5 години

Театарска претстава Штурецот и мравката