Аеродром Стенковец - 2

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Детска недела

Посета на спортски Аеродром Стенковец