Инструмент кавал

Објект Лавче

Воспитни групи од 2-6 години

Запознавање со музичкиот народен инструмент кавал

Ансамбл Никола Јонков Вапцаров

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: