Звукот на гитарата

Објект Сонце

Воспитни групи од 3-6 години

Гостин музичар - запознавање со звукот на гитарата

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: