Меѓународен ден за намалување на уништувањето на природата

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 3-4 години

Одбележување на меѓународниот ден за намалување на уништувањето на природата

Цел - Да се поттикнуваат децата да ја чувааат и негувааат природата околу себе.