Меѓународен ден за намалување на уништувањето на природата 2

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 4-5 години

Одбележување на - Меѓународен ден за намалување на уништувањето на природата

Цел - Да се поттикнува еколошката свест и прифаќањето на екологијата како дел од современиот начин на живеење.