Меѓународен ден за намалување на уништувањето на природата 4

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 5-6 години

Одбележување на Меѓународниот ден за намалување на уништувањето на природата.

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: