Игри без граници

Објект Буба Мара

Воспитна група од 2-3 години

Игри без граници

Цел - Да се развива способноста за координација на рацете и нозете при основните движења: одење, провлекување, скокање, играње.