Семејно стебло

Објект Буба Мара 1

Воспитни групи од 4-6 години

Еко работилница со родители и деца

Семејно стебло

Децата имаат право да ја чуваат и негуваат животната средина во соработка со Нула Отпад ДОО Скопје